Wat kunnen we voor u doen?

Een doorgedreven specialisatie is uw beste waarborg

D&L advocaten biedt u een zeer ruime dienstverlening. Dankzij al onze specialiteiten kunnen we u steeds de beste kwaliteit bieden. Of het nu gaat om economisch recht, vennootschapsrecht, echtscheidingprocedures, familierecht of arbeidsrecht: we hebben een specialist voor u in huis.

Advies & bijstand

  • adviesverlening
  • opmaken en negotiëren van contracten
  • toekomstgericht mee redeneren met de cliënt
  • bijstand bij onderhandelingen en bemiddelingen met getrainde en geaccrediteerde advocaatbemiddelaars
  • begeleiding bij aanvragen van vergunningen
  • nemen van bewarende maatregelen: leggen van bewarend roerend, onroerend en derdenbeslag

  Procedure

   • voor alle Belgische rechtbanken
   • in het buitenland in samenwerking met buitenlandse kantoren
   • stipte uitvoering van de vonnissen: uitvoerend roerend, onroerend en derdenbeslag

   Heb je een vraag of wil je meer informatie?

   Onze expertises

   Handels- en economisch recht

   • incasso
   • contracten
   • voorrechten en zekerheden
   • faillissementen en gerechtelijk akkoord
   • handelspraktijken
   • koop-verkoop
   • agentuurovereenkomsten
   • alleenverkoopovereenkomsten
   • consumentenrecht
   • overdracht van handelsfonds
   • vervoersrecht
   • bemiddeling in handelszaken
   • lastgeving
   • borgstelling
   • bewaargeving

   Bouw en onroerend goed & aannemingsrecht

   • koop-verkoop
   • vruchtgebruik
   • erfdienstbaarheden
   • mede-eigendom
   • recht van opstal
   • erfpacht
   • recht van uitweg
   • afpaling
   • handelshuur
   • woninghuur
   • pacht
   • burenhinder
   • aansprakelijkheid van aannemer en architect
   • bouwschade
   • vergunningen

   Algemeen strafrecht en bijzondere misdrijven

   • strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstelling tot bekomen van schadevergoeding
   • Salduz bijstand bij verhoren

   Vennootschapsrecht

   • begeleiding bij oprichting vennootschappen
   • aandeelhoudersovereenkomsten
   • geschillen tussen aandeelhouders
   • geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders en geschillen tussen bestuurders onderling
   • overnames, fusies en splitsingen

   Arbeidsrecht en sociaal recht

   • opmaak overeenkomsten
   • ontslag
   • sociaal recht
   • sociale zekerheid

   Fiscaal recht

   • vennootschapsbelasting
   • personenbelasting
   • BTW
   • successie- en registratierechten

   Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht

   • bijstand politierechtbank
   • burgerlijke partijstelling tot bekomen van schadevergoeding
   • lichamelijke en materiële schade
   • arbeidsongevallen en medische aansprakelijkheid

   Administratief recht

   • procedure bij de Raad van State tot vernietiging en schorsing van administratieve beslissingen en bijstand bij geschillen voor de diverse administratieve overheden
   • beroepen tegen toekenning of weigering van bouwvergunningen

   Personen- en familierecht

   • echtscheidingen (zowel met onderlinge toestemming als in procedure)
   • dringende en voorlopige maatregelen tijdens het huwelijk of tijdens de echtscheidingsprocedure
   • vereffening-verdeling na echtscheiding
   • erfrecht
   • jeugdrecht
   • onderhoudsgeld
   • vorderingen met betrekking tot de vaststelling van de afstamming